Lejebetingelser for feriehuse

1 - Lejebevis
Samsø Sommerhusudlejning (herefter nævnt som Samsø Sommerhus) ejer ikke ferieboligen som stilles til rådighed, men ejes af tredje part (Privat sommerhusejer). Samsø Sommerhus formidler aftalen indgået mellem lejer og ejer.
Lejekontrakten omfatter ferieboligen, som beskrevet på hjemmesiden.

I feriehuset må der ikke være flere overnattende personer end nævnt i lejekontrakten. Husdyr må kun medbringes hvis det står i lejebeviset.

2 - Betalingsbetingelser
Reservationen af ferieboligen er bindende straks, Samsø sommerhus sender bekræftelse og lejebevis til lejer.

  • 1.rate på 25 % af lejen samt ekspeditionsgebyr forfalder til betaling senest 14 dage efter booking.
  • 2 rate på 75% senest 60 dage før ankomst

Ved bestilling mindre end 60 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet samt ekspeditionsgebyr forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset.
Alle priser er ekskl. el, varme, vand. Disse ydelser opkræves særskilt ved afrejse.
Samsø Sommerhus forbeholder sig retten til prisændringer, der udspringer af ændringer i forbrugerpriserne.

Hvis betalingsbetingelserne ikke bliver overholdt, ses det som en misligholdelse af Kontrakten. Hvilket giver Samsø Sommerhus ret til at ophæve lejeaftalen. Dog fritager dette ikke lejer for forpligtigelsen til at betale lejen, som reguleres efter afbestillingsreglerne (se afsnit 6).

3 - Ekspeditionsgebyr
Der tillægges kontrakten et ekspeditionsgebyr på kr. 125,-kr.

4 - Ankomst/Afrejse
Huset står til Deres rådighed fra kl. 15.00 på ankomstdagen og slutter kl. 10.00 på afrejsedagen.
Nøgle afhentes hos Samsø Sommerhusudlejning, Østergade 25, 8305 Samsø.
Efter kl. 14.00 er de velkommen til at spørge om huset er klar.
Ankommer I senere end kl. 17.00 bedes I venligst kontakte os på tlf. 29401073

På afrejsedagen, Skal nøglen afleveres, sammen med penge for forbrug og evt. slutrengøring på kontoret (husk at bestille, hvis ønsket, slutrengøring senest 4 dage før afrejse).

5 - Rengøring/ansvar
Lejer er forpligtiget til at renholde lejemålet og skal ved lejemålets afslutning efterlade huset ryddeligt og rengjort. Evt. manglende rengøring vil blive udført for lejers regning.

Prisen på rengøring står ved den enkelte feriebolig Er der bestilt rengøring, skal man alligevel selv rengøre ovn, komfur, tømme opvaskemaskine og stille tingene på sin plads. Er der et spabad i huset, skal dette fyldes op med kold vand inden I forlader huset på afrejsedagen. Møbler stilles tilbage på plads, hvis De har flyttet rundt på dem.

Reklamationer vedrørende rengøring skal meddeles straks efter ankomst og altid før indflytning i feriehuset. Vi vil herefter besigtige feriehuset og iværksætte eventuel yderligere rengøring.

I lejeperioden er lejer ansvarlig overfor alt hvad der er i huset. Skulle der opstå skader, skal lejer underrette Samsø Sommerhus straks. Skader som ikke er meddelt før afrejse, vil blive udbedret for lejers regning.

6 - Afbestilling
Ved annullering af lejeaftalen indtil 60 dage før ankomstdagen, betales et gebyr på 25% af lejen dog min. 730 kr.

Mellem 1-59 dage før feriens påbegyndelse kan lejemålet ikke annulleres og lejer er forpligtet til at indbetale hele lejebeløbet til Samsø Sommerhus.

7 - Force Majeure
Hvis Samsø Sommerhus forhindres i at stille feriehuset til rådighed på grund af forhold, der kan betegnes som force majeure eller lignende forhold, der ikke var kendt ved lejeaftalens indgåelse, kan Samsø Sommerhus vælge at aflyse det bestilte ferieophold mod at give lejer et tilgodebevis på det indbetalte lejebeløb.

Tilgodebeviset skal bruges indenfor 12 måneder efter det planlagte ferieophold, og selve force majeure ikke længere eksisterer, og kan kun bruges til betaling af en ny ferie kun hos Samsø Sommerhus.

8 - Persondatapolitik
Læs mere her

9 - Øvrigt
Find mere information under praktisk info på vores hjemmesiden, som er relateret til lejeaftalen.